top of page
Image by SaiKrishna Saketh Yellapragada

Turun kaupunki kilpailutti osan tekstiilihuoltopalveluistaan historiallisesti ensimmäistä kertaa ja hankintapäätöksen jälkeen uusi toimija aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta. Keskeinen henkilö valitun toimittajan puolella oli Arto Heinonen, joka oli mukana palvelun käyttöönotossa sopimusneuvotteluista alkaen aina käyttöönottoprojektin loppuun saakka. Päätöksen ja sopimuksen solmimisen jälkeen alkoi laaja aikataulutettu ja seikkaperäisesti vaiheistettu käyttöönoton ja logistiikan suunnittelu. Kilpailutettu palvelumalli oli uusi ja käyttöönotto kohdistui sadoille ympäri kaupunkia sijaitseville toimipisteille sekä runsaalle tuhannelle loppukäyttäjälle. Aloitus oli mittakaavaltaan ja hankinta-arvoltaankin poikkeuksellisen suuri ja haastava myös toimittajalle; mm. laskutusmalli oli osittain uusi toimittajalle ja vaati neuvotteluja sekä siirtymäkauden soveltamista. Suunnittelun yhteydessä laadittiin myös suunnitelmat jatkokehitettäville asioille ja uusille teknisille palveluratkaisuille, jotka olivat laatuaan ensimmäisiä molemmille osapuolille. Prosessi oli edellä kuvatun lisäksi myös ajallisesti hektinen ja haasteellinen senkin takia, että käyttöönotto sijoittui loma-aikaan eli vuodenvaihteeseen. Käyttöönotto toteutui kuitenkin ilman suurempia ongelmia, josta suuri kiitos prosessia koordinoineelle ja kehittämistyöstä vastanneelle Arto Heinoselle. Hänen asiantuntemuksensa kautta syntyi vahva molemminpuolinen sopimuskumppanuus ja luottamus siihen, että sovituista asioista pidetään kiinni ja ne toteutetaan.

Elisa Vuorinen, hankintapäällikkö,

Turun kaupunki 04/2020

bottom of page